Πληροφορίες κατά την Νηπιακή και Προσχολική ηλικία

Πληροφορίες κατά την Νηπιακή και Προσχολική ηλικία

Συνέχιση του εμβολιασμού και mantoux

2)      Εκτίμηση νευροανάπτυξης με ειδικά test ανάπτυξης όπου αξιολογούν το παιδί σε σχέση με την χρονολογική ηλικία ή την διορθωμένη αν πρόκειται για πρόωρα παιδιά. Οι τομείς που ελέγχονται είναι λεπτή και αδρή κινητικότητα, κατανόηση και έκφραση ομιλίας, αντίληψη.

Αναπτυξιακός έλεγχος : Ηλικίες σταθμοί  9,  12, 18,  24, μηνών και μετά ανά χρόνο. Σε ειδικές περιπτώσεις  νευροαναπτυξιακή παρακολοθούθηση γίνεται νωρίτερα.

3)      Διάγνωση και αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων προβλημάτων υγείας.

4)      Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και επίσκεψης κατ’ οίκον σε επείγοντα περιστατικά.

5)      Τεστ σχολικής ετοιμότητας στην ηλικία 4,5-6 ετών. Οδηγίες βελτίωσης και αντιμετώπισης χαμηλών ή οριακών δεξιοτήτων.

6)      Εκτίμηση συμπεριφοράς-επικοινωνίας του παιδιαύ.

7)      Ειδικά τεστ για διάγνωση διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας.

8)      Τεστ Αθηνά <<διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών >> για παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών.

Facebook