Καμπύλες ανάπτυξης

Σχεδιάστε τα διαγράμματα ανάπτυξης του παιδιού σας πάνω στις καμπύλες, εισάγοντας τις μετρήσεις βάρους, ύψους, περιμέτρου κεφαλής στην παρακάτω φόρμα. Εάν επισκέπτεστε το ιατρείο μπορείτε να συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό σας βιβλιάριο για να δείτε τις καμπύλες του παιδιού σας.

Μία υπηρεσία από το Λογισμικό Οργάνωσης Παιδιατρικού Ιατρείου www.mychildren.gr
Facebook