Σύνδεση στο Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού www.mychildren.gr

Συνδεθείτε στο Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού MY CHILDREN για να δείτε το ιστορικό του παιδιού σας: Επισκέψεις, εμβολιασμούς, καμπύλες ανάπτυξης, εργαστηριακές εξετάσεις, ορόσημα ανάπτυξης, πληροφορίες διατροφής, ραντεβού και υπενθυμίσεις. Ξεκινήστε εισάγοντας στην παρακάτω φόρμα το ΑΜΚΑ του παιδιού σας:

Μία υπηρεσία από το Λογισμικό Οργάνωσης Παιδιατρικού Ιατρείου www.mychildren.gr
Facebook